Legal Notices

All expressed in this blog are the author's opinions and do not represent any official standpoint of any other entity.
No expression here is intended to incite any violence, rebellion or any other conduct that is not according to commonly established rules and regulations.
All information presented here is acquired via open sources or personal experiences of the author. Here is no classified information any kind.

24 September 2014

Erioperatsioon Progulka


NB! Tegemist on mõtteharjutusega, millel pole mingisugust seost päris elu ja olukorraga. Kõik nimelised kokkulangevused on juhuslikud. 
Loovalt lähenevad probleemilahendused palun kirjutada kommentaaridesse.

Olukord:
Ühel vihmasel sügisõhtul kell 20.03 ületavad neli tumehallides vihmakeepides ja seljakottidega meest kiirelt piirilõigu Värska vallas. Piirivalve kaamera fikseerib liikumise. Kolme kilomeetri kaugusele jäävas Väike-Rõsna kordonis antakse häire. Piirivalvurid hüppavad maasturisse ja hakkavad sõitma. Mehed keepides liiguvad kiirel sammul otsesuunas metsateele, mis jääb 400 m kaugusele piirist, käed kindlalt laskevalmis automaate hoides, silmad skaneerimas iga võimalikku liikumist nende teekonnal.


Metsavaheteel ootab neid päevinäinud kaubik, mille keskealine juht väljas närviliselt suitsu tõmbab. Üks „hallidest mehikestest“ võtab tal sõnalausumata suitsuotsa käest, kustutab ja paneb oma tasku. Mehed istuvad masinasse ja liiguvad suuremale teele. Viie kilomeetri kaugusel, teeäärses parklas, ootavad kaks autot, tumeroheline Ford Mondeo ja selle taga vanem Nissan Patrol. Nende juhid on nooremad ja pole märkigi närvilisusest. Hetkega istuvad endised „hallid mehikesed,“ nüüdseks keebid kaotanud ja teksades ning jopedes, autodesse ringi, pannes relvad ja seljakotid maasturi pagasiruumi. Esimesse masinasse istub üks mees, teised kolmekesi tagumisse. Masinad hakkavad liikuma, pidades piisavat vahemaad, mis annaks reageerimisaja kontrollpunktile sattumisel. Kurss võetakse Pärnule. Kaubik liigub põhja suunas, selle juhi töö on tehtud. Samal ajal jõuab piiripatrull piiririkkumise kohta.

Tee on puhas, liiklus hõre. Kaks masinat liiguvad liiklusreeglitest kinni pidades. Pärnust võetakse suund Tallinna poole. Viis tundi ja 360 km hiljem peatuvad autod metsavaheteel Ämari lennubaasist põhjas. Kaks „halli mehikest“ võtavad oma varustuse ja liiguvad metsatukka lennubaasi traataia juures. Nad vaatlevad järgnevad  tunnid, et olla kindel valvepatrullide liikumise graafikus ja skeemis. Lõunasuunal, 600 m kaugusel, angaari ees pargivad neli hävitajat F15C.

Kell 04.05 liigub lähemale maastur. Selle juht väljub ja peale kiiret juhiste saamist võtab positsiooni korraliku optikaga varustatud poolautomaatse jahikarabiiniga, et kontrollida lähenemisteid angaarile. „Hallid mehikesed“ lasevad maasturi aknad alla ja istuvad sisse. Hetk hiljem sööstab maastur läbi traataia, käivitades signalisatsiooni lennuvälja valvemeeskonna ruumis. Maastur kihutab üle lauge lennuvälja otsejoones lennukite poole. Kaitseliidu valvemeeskond haarab relvad ja sööstab oma maasturisse, võttes kursi angaarile.

Mõnekümne sekundiga on Nissan lennukite juures, kaks meest hüppavad välja, jooksevad lennukite poole ja viskavad mootoritesse viitsütikutega lõhkeaine pakid. Samal ajal läheneb valveüksuse häiregrupp, mis satub risttule alla aia juures jälgiva julgestusmehe ja maasturi juurde jäänud kahe „halli mehikese“ poolt. 20 sekundiga on kõik neli hävitajat mineeritud, “hallid“ masinas ja kihutatakse tagasi tuldud teed. Kaitseliidu häireüksus on sunnitud varjuma täpsuspüssi tule eest ning ei saa asuda jälitama. Nissan liigub läbi sama koha välja, kust sisse murdis, võtab peale julgestaja ja liigutakse kiirelt Ford Mondeo juurde. Samal ajal kostavad angaari juures plahvatused.

Umbes 10 km eemal, mahajäetud talu juures viskavad „hallid“ oma relvad vanasse kaevu. Veel 5 km, eemal inimasustusest, vahetavad mehed riided, viskavad maasturisse ja panevad masina põlema, hävitades nii ka viimased asitõendid. Samas on ootel vahetusmasin, millega „hallid mehikesed“ viiakse tagasi Piibe maanteed mööda tagasi kagupiiri äärde. Öösel ületavad neli tumedat kuju, varjates oma nägusid kaamera eest kapuutside alla, kiirel sammul riigipiiri Pabra järve juures.

Operatsiooni kestvus kokku 26 tundi, operatsiooni kulud ca 80 000 eurot, kahju liitlasvägedele umbes 100 miljonit dollarit, kahju Eesti Vabariigi mainele – hindamatu. Lisaks piinlikule olukorrale liitlaste ees, peatatakse arutelud Balti õhuturbemissiooni põhibaasi Leedust ületoomiseks Eestisse. Kohalviibivate liitlasvägede turvaastet tõstetakse, piiratakse nende vabal ajal liikumist ja ühisõppustel osalemist. Ühendriikides algab debatt oma vägede väljatoomise üle seoses ebastabiilse julgeolekuolukorraga Eestis.

Venemaa eitab kategooriliselt igasugust seotust intsidendiga ja „leiab“ tõendid, et rünnaku korraldas hoopis Leedu eriüksus valitsuse tellimusel, et iga hinna eest säilitada Shiauliai lennuväli Balti õhuturbe põhibaasina.

Ülesanne:
Töötada välja lahendus sellise operatsiooni nurjamiseks enne, kui liitlaste lennukitele on viga tehtud.