02 May 2011

Tappes bin Ladenit…

Tappes bin Ladenit…

Tänase päeva vaieldamatult suurim uudis on Osama bin Ladeni surmamine US eriüksuste poolt Pakistanis. Siiski tuleks olla pisut skeptiline tulevikuperspektiivide suhtes, et mida selline sündmus tegelikult  annab nn. terrorismivastases võitluses. Osama bin Laden on olnud aastaid eemal aktiivsetest Al Qaeda operatsioonidest, täites peamiselt elusa sümboli rolli. Ja nüüd on ta surnud, hukkunud võitluses uskumatute vastu. Islami maailmas tähendab see suurimat märtri staatust, ehk teisisõnu saab temast veelgi suurem sümbol, kelle nimel võib võitlus uskumatute vastu vaid indu juurde saada. Pole ka välistatud tema tõusmine prohveti staatusesse vähemasti radikaalsemates ringkondades. Selles mõttes toimib selle mehe surmamine just vastupidiselt esialgu soovitule.
Kuigi olukord on veel väga värske ja ametlikke tõendeid ei ole esimeste tundide jooksul avaldatud, võib see sündmus tõsiselt halvendada moslemite ja kristlaste kogukondade vahelisi suhteid lähitulevikus. Seda mõjutab vast kõige enam viis, kuidas bin Ladeni surmamist kujutatakse läänes. Moslemite ühiskonnas on kõrgeks väärtuseks au. Au haavamine nõuab verist kättemaksu, seega tuleb läänel olla tegelikult väga ettevaatlik oma tunnete ja rõõmuhõisetega selle sündmuse üle. Ratsionaalselt arvestades ei muuda see bin Ladenit enam surnumaks, seega ei anna emotsioonid midagi juurde juba saavutatule. Pigem vastupidi, uudist liigselt üles puhudes ja surnud meest naeruvääristades, võib see tekitada hulga vihaseid noori moslemi mehi nii siin kui seal ühiskonnas, kes hakkavad ennast aina usinamalt välja elama läänlaste elusid võttes. Radikaalsete liikumiste jaoks ei ole bin Ladeni surm mitte heidutus, vaid õnnistus – see on uus tugev ajend ja motivaator uute vägivallalainete tarvis lääne vastu. Talibani vaimne isa mulla Omar näiteks, olles olnud bin Ladeni isiklik sõber ja liitlane juba Nõukogude vägede vastu võitluse päevilt, leiab siit kindlasti uusi sütitavaid sõnumeid värskelt avatud „kevadkampaania“ toitmiseks. Seega selles mõttes võivad meie oma võitlejad Afganistanis maitsta neid kibedaid vilju, mis on tegelikult kasvanud lääne eneseimetlusest.

Kõige parem oleks olnud tülikas persoon võtta maha vaikselt, üldsegi mitte seda reklaamides. Tema kadumine oleks tekitanud pigem segadust ja ei annaks piisavalt alust teda märtriks nimetada. Aastate möödudes oleks ta vajunud unustuse hõlma. Nii oleks küll jäänud rahuldamata lääne avalikkuse kättemaksuhimu ja poliitiline aupaiste, kuid pikemas perspektiivis võiks selline tegutsemismall tõenäoliselt säästa lääne inimeste elusid ja raha päris suurel hulgal. Aeg annab arutust. Kuid kas ka arukust?

Rene Toomse
Tartus, mai 2011

Al Qaeda lühidalt

Liikumise algus:
 • Algas seoses NSVL sõjaga Afganistanis
 • Tuhanded vabatahtlikud tulid appi vendadele moslemitele – “Afgaani araablased”
 • 80’te keskel Osama bin Laden kui peamine rahastaja ja ideoloogia arendaja
 • US ja Saudi toetus sõja ajal (väidetavalt, kuid eitatakse ametlikult)
 • Peale sõja lõppu keskendus liikumine sõjaveteranide abistamisele ja samas ka teiste moslemite toetamisele (sh. Bosnia)
Osama bin Laden kui vaimne isa (1957-2011?):
 • Pärit rikkast Saudi perekonnast
 • Õppis radikaalseid Islami mõtlejaid ja oli veendunud, et Sharia seadus on ainuõige
 • Kommunism, sotsialism, demokraatia ei sobi moslemitele – ainuke tee: radikaalne islam
 • Kritiseeris Saudi võime teravalt Lahesõja ajal USA baaside lubamises ja saadeti võimude poolt maalt välja
 • Baseerus Sudaanis ja siis Afganistanis, alustas terrorirünnakute organiseerimist ("International Islamic Front for Jihad Against the Jews and Crusaders“ 1998)
Ideoloogia kujunemine, põhjused ja eesmärgid:
 • Peamine eesmärk on ameeriklaste ja nende mõju väljaajamine kõigist moslemiriikidest, eriti Saudi Araabiast; hävitada Iisrael ja kukutada läänemeelsed valitsused Lähis-Idas
 • Lisaks ambitsioon ühendada kõik moslemid, jõuga kui vaja, ühtseks Islami rahvaks, kes elaks esimese Kalifaadi reeglite järgi
 • Iga moslemi kohustus terves maailmas on pidada “püha sõda” ameeriklaste ja juutide vastu
Al Qaeda 5 faasiline strateegia 2005-2020:
 1. Provotseerida US okupeerima moslemiriiki
 2. Initsieerida kohalik vastupanuliikumine
 3. Laiendada konflikt naaberriikidesse ja siduda US pika kurnamissõjaga
 4. Muuta Al Qaeda ideoloogiaks ja luua opereerimise printsiibid (doktriin), mida saavad kasutada teised riigid ilma vajaduseta otsese juhtimise järgi ja sellise mudeli kaudu alustada rünnakuid riikide vastu, kes toetavad Ühendriike, seni kuni nad lõpetavad osaluse konfliktis (nagu Hispaaniaga 2004)
 5. US majandus kukub lõpuks kokku, kuna korraga on liiga palju võitlust liiga paljudes kohtades (nagu NSVL); araabia režiimid, keda US toetab, kukuvad kokku ja Wahhabi Kalifaat saab võimu regioonis
Organisatsioon, meetodid ja suurimad saavutused
 • Ülimalt hajutatud organisatsioon, hinnanguliselt opereerib üle maailma ligi 70s riigis
 • Värbamis- ja rahastamiskeskused läänes
 • Treeningbaasid nõrgalt valitsetud riikides ja aladel
 • Grupid väga autonoomsed, idee juhib tegusid, seega võimatu kukutada tippjuhte hävitades
 • Oskuslikud infooperatsioonid, õppematerjalid jms.
 • Peamised kordaminekud: 1993 WTC, 1996 16 US sõduri tapmine Saudi Araabias, 2000 USS Cole Jeemenis, 2001 9/11, 2002 Iisraeli turistid Mombasas, 2003 neli pommirünnakut Riyadhis
Liikmeskond:
 • Sisering – otsesed Al-Qaeda liikmed
 • Operatiivtöötajad, kes organiseerivad välisliikmete abil operatsioone
 • Operatiivtöötajatega seotud terrorirakukesed üle kogu maailma
 • nn “Kaasatundjad” ja nende rakukesed, kes panevad omal initsiatiivil toime terroriakte Al-Qaeda avalike juhiste ja ideoloogia alusel paljudes riikides
 • NB! Ligi 60% Al-Qaeda liikmetest on kõrgharitud, operatsioonikogemuste kiire levitamine erinevate rakukeste vahel kasutades moodsaid vahendeid on normiks.